Corona

Aanvragen, Tarieven en Vergoedingen

Aanvragen

Wilt u bij Respect thuiszorg of ondersteuning aan huis aanvragen? Neem dan contact op met ons servicebureau. Wilt u zich inschrijven voor een woning in een van de woonzorgcentra van Respect? Dan kunt u ook contact opnemen met ons servicebureau.

Tarieven

Tarieven Thuiszorg en Advies- en behandelcentrum

Download de particuliere thuiszorgtarieven & de prijslijst van het Advies- en behandelcentrum.

Tarieven locatie Bosch en Duin

De algemene tarieven en de tarieven voor de kapsalon kunt u vinden op de locatiepagina van Bosch en Duin.

Tarieven locatie Het Uiterjoon

De algemene tarieven, de tarieven voor de kapsalon en de waskosten kunt u vinden op de locatiepagina van Het Uiterjoon.

Tarieven locatie Quintus

De algemene tarieven en de tarieven voor de kapsalon kunt u vinden op de locatiepagina van Quintus.

Tarieven locatie Zeewinde

De algemene tarieven kunt u vinden op de locatiepagina van Zeewinde.

 

Vergoedingen

Thuiszorg
Wanneer u thuiszorg nodig heeft, wordt dit vergoed door uw zorgverzekering. Uw huisarts, medisch specialist, therapeut of wijkverpleegkundige vraagt de indicatie aan bij uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen wanneer u thuiszorg ontvangt.

Ondersteuning thuis
Wanneer u ondersteuning nodig heeft aan huis om zelfredzaam te blijven, vraagt u Wmo aan bij de gemeente. Het gaat hier om niet-medische ondersteuning aan huis bijvoorbeeld voor dagbesteding of de inzet van een maatschappelijk werker of casemanager.

Wanneer u een Wmo-aanvraag heeft gedaan, zal de gemeente contact met u opnemen en onderzoeken wat voor uw situatie de best mogelijke oplossing is.

Kijk ook hier:

Vergoeding voor verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg:

Heeft u langdurige zorg nodig en wilt u in aanmerking komen voor wonen in een van Respects woonzorgcentra? Dan heeft u een indicatie nodig voor Wlz, wet langdurige zorg. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij CIZ, centrum indicatiestelling zorg. Voor opname in een woonzorgcentrum betaalt u ook maandelijks een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het CAK. Op de website kunt u een berekening maken van uw eigen bijdrage.

Kijk ook eens hier:

Vergoedingen voor kortdurend verblijf:

Maakt u gebruik van kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf) bij Respect? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

 

Deel deze pagina