Bestuur en Toezicht

Respect kent een eenhoofdig bestuur. Klaas Smilde is sinds 2016 bestuurder van Respect. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie neemt.

Leden Raad van Toezicht

  • Dhr. D. Ramlal (voorzitter)
  • Dhr. A.E. van Kempen
  • Dhr. G. Coppus
  • Mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
  • Dhr. F.J. Broekhuizen
    De heer F.J. Broekhuizen heeft besloten om zijn functie als lid van de Raad van Toezicht van Respect voorlopig neer te leggen. Dit naar aanleiding van de berichtgeving door de Raad van Toezicht van Stichting Nusantara Zorg om per direct afscheid te nemen van de heer Broekhuizen als bestuurder van deze stichting. Het besluit om zich als toezichthouder bij Respect voorlopig terug te trekken, heeft de heer Broekhuizen genomen in overleg met de overige leden van de Raad van Toezicht van Respect, in het belang van de organisatie.

Zorgbrede Governancecode

Respect werkt volgens de normen van de Zorgbrede Governancecode. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. In deze  Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Deel deze pagina