Corona

Over Respect

Respect is specialist op het gebied van ouderenzorg in Den Haag, met een sterke focus op Scheveningen. Respect biedt respectvolle en menswaardige (ouderen)zorg die onze cliënten verdienen. Dit staat centraal in onze verzorging, bedrijfsvoering en in de communicatie. Samen werken wij eraan om van Respect iedere dag een betere zorgverlener, voor onze cliënten, en iedere dag een betere werkgever, voor onze collega’s, te maken. We zijn eerlijk naar onze cliënten en vertellen wat we wel kunnen betekenen, maar ook wat we niet kunnen waarmaken. Met ruimte om te blijven leren en ontwikkelen.

Respect verantwoordt zich jaarlijks met het Jaardocument Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste

Deel deze pagina