Corona

Ons welzijnsaanbod

Dagbesteding

Dagbesteding en dagbehandeling

Wanneer u nog zelfstandig woont, maar een chronische lichamelijke aandoening heeft of bekend bent met dementie, kan het fijn zijn om er af en toe tussenuit te kunnen. Zelfstandig naar buiten gaan en activiteiten ondernemen gaat minder makkelijk. Wanneer u tot deze doelgroep behoort en in het bezit bent van een beschikking (WMO) of WLZ-indicatie kunnen daarom bij ons op diverse locaties terecht voor dagbehandeling of dagbesteding.

Activiteiten

Evenementen en Activiteiten

Van bridgen tot zingen, samen gymen, handwerken, een voorstelling bekijken of een uitstapje maken; Respect woonzorgcentra organiseren allerlei activiteiten waar u aan kunt deelnemen. De meeste activiteiten zijn gratis voor bewoners en voor sommige vragen we een kleine bijdrage. Op de pagina’s van de verschillende locaties kunt u meer lezen over de activiteiten. Als bewoner leest u op de mededelingenborden en in de locatienieuwsbrieven precies wat er op het programma staat.

Restaurant

Eten en Drinken

De woonzorglocaties van Respect hebben allemaal een eigen restaurant. Hier vindt u een ruime keuze aan wisselende lunchgerechten. De restaurants zijn gezellige plekken om andere bewoners te ontmoeten, om uw bezoek mee naartoe te nemen of om een praatje te maken met wijkbewoners. Wanneer de restaurants geopend zijn, hebben bewoners van onze woonzorgcentra de keuze of ze in hun eigen kamer eten, in een gezamenlijke ruimte of in het restaurant. De restaurants hebben hun eigen openingstijden. U vindt meer informatie over de restaurants op de locatiepagina’s

Geestelijke hulp

Geestelijke verzorging

Op alle locaties van Respect is een geestelijk verzorger werkzaam. Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning aan cliënten en hun naasten bij geloof- en zingevingsvragen en het omgaan met verlies en afhankelijkheid. Geestelijk verzorgers spelen een belangrijke rol in de aandacht voor mentaal welbevinden van cliënten en werken daarin nauw samen met de zorgmedewerkers op afdelingen en overige zorgprofessionals.

Gezellig samen

Gezellig samen eten. Lekker bewegen op muziek. Creatief bezig zijn. Even ontspannen met een spelletje. Samen een praatje maken. Uw geluk is belangrijk voor Respect. We ondersteunen u graag zodat u de dingen kunt doen waar u van houdt en gelukkig van wordt. Op onze woon-zorglocaties organiseren we daarom uiteenlopende activiteiten en evenementen.

Ontmoetingsplekken

We hebben op elke locatie een gezellig restaurant waar lekkere maaltijden geserveerd worden en waar u mensen kunt ontmoeten. Onze woon-zorglocaties zijn ontmoetingsplekken waar vriendschappen ontstaan, waar gelachen wordt en waar verhalen gedeeld worden.