Vrienden van Respect

De Stichting Vrienden van Respect is gericht op het leveren van een toegevoegde waarde voor het welzijn van haar cliënten. Dankzij donaties van externe cliënten, relaties en van leveranciers kunnen wij onze cliënten extra activiteiten en faciliteiten bieden en hun welbevinden verbeteren.

Helpt u mee?

Draagt u de cliënten van Respect een warm hart toe? En wilt u ook graag iets doen?

Uw donatie is van harte welkom!

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL25 ABNA 0240314603 t.n.v. de Stichting Vrienden van Respect.

Tevens is het mogelijk om een eenmalige of doorlopende machtiging in te vullen en de machtiging in een gesloten envelop naar de Stichting Vrienden van Respect te sturen.

Contactinformatie stichting Vrienden van Respect

Heeft u vragen of wilt u in het bezit komen van een eenmalige of doorlopende machtigingskaart? U kunt ons bereiken via SVVR@respectzorg.nl.

Namens onze cliënten hartelijk dank voor uw interesse!

Deel deze pagina