Corona

Psychologie

De afdeling (Neuro-)Psychologie van Respect is gespecialiseerd in neuro-cognitieve en psychische problemen bij ouderen. De huisarts of specialist kan u naar ons doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek, indicatiestelling, psychologische behandeling, preventie en begeleiding. Wij kunnen ook uw mantelzorger, en indien nodig de thuiszorg, ondersteunen.

Wat bieden wij?

De psychologen van Respect zijn georganiseerd in een team met daarin 4 basispsychologen, een GZ-psycholoog en een klinisch neuropsycholoog. De psychologen van Respect kunnen u ondersteunen met:

  • Onderzoek naar cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld na een CVA of wanneer u twijfels heeft over uw geheugen;
  • Diagnostiek naar en behandeling van psychische stoornissen, bijvoorbeeld een depressieve stoornis of angststoornis. De behandeling is gericht op het verminderen van de klacht of het gericht leren omgaan met de klacht;
  • Indicatiestelling bij het aanvragen van (langdurige) zorg;
  • Samenwerking met meerdere zorgdisciplines (o.a. fysiotherapie en logopedie) op één locatie, waardoor u minder hoeft te reizen en de adviezen op elkaar aansluiten.
  • Ondersteuning bieden aan uw mantelzorger. Deze persoonlijke begeleiding van uw mantelzorger wordt ook in 2020 vergoed door de gemeente met de subsidie ‘Taskforce ondersteuning Mantelzorg’.

Aanmelden en wachttijden

Als u bij ons woont met een behandelindicatie, kunt u aan de specialist ouderengeneeskunde een verwijzing vragen. Wij nemen dan binnen twee weken contact met u op.

Als u thuis woont, of bij ons woont zonder behandelindicatie, kunt u uw huisarts of specialist vragen een verwijzing via Zorgdomein te sturen voor een behandeling. Wij nemen dan binnen twee weken telefonisch contact met u op om een eerste afspraak te maken. Indien een huisbezoek nodig is, bijvoorbeeld door verminderde mobiliteit, dan is dit mogelijk. De huisarts dient dit dan op de verwijzing aan te geven.

Vergoeding

Als u bij ons woont met een behandelindicatie zijn er geen kosten aan een psychologische behandeling verbonden.

Als u thuis woont, of bij ons woont zonder behandelindicatie kunt u in 2020 gebruik maken van de subsidie Extramurale Behandeling. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. U kunt contact opnemen met het servicebureau voor verdere uitleg. Vanaf  januari 2021 kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de subsidie Extramurale Behandeling en verloopt de vergoeding via uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Psychotherapie

Gegevens praktijk

Locatie De Windes

Zorgaanbieders
Saskia Sikkema en Cynthia Anderson

Telefoonnummer
070-3061020
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 tot 16:30

Openingstijden
Dinsdagochtend en donderdagochtend

Deel deze pagina