Corona

Niet aangeboren hersensletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Mensen met hersenletsel moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven. Voor sommige mensen betekent dit dat zij niet meer thuis kunnen wonen.

Ons uitgangspunt

In onze visie op zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) geloven wij dat u voldoende mogelijkheden heeft om zelf keuzes te maken. Door met aandacht naar uw wensen en behoeften te luisteren, zorgen wij ervoor dat u zo veel mogelijk kunt blijven doen wat u gewend bent. De regie blijft zoveel mogelijk in uw handen. Uiteraard helpen wij u graag met de dingen die u niet meer zelf kunt. Wij verlenen u graag passende respectvolle zorg met als doel de best mogelijke kwaliteit van uw leven in een prettige en passende omgeving. Iedere cliënt wordt als individu gezien en gerespecteerd in wat hij vindt, voelt en wil.

Gespecialiseerde afdelingen voor mensen met NAH

Bij Respect-locatie Bosch en Duin in Den Haag hebben we drie gespecialiseerde afdelingen waar cliënten van 30 jaar en ouder verblijven die als gevolg van een ziekte of ongeval niet-aangeboren hersenletsel hebben en niet meer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld mensen die een CVA hebben doorgemaakt of MS hebben.

De gespecialiseerde afdelingen binnen Bosch en Duin

 • Golfslag
  Een afdeling voor cliënten jonger dan 60 jaar die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving met een vaste dagstructuur. Deze woning heeft geen huiskamer.
 • Binnenhaven
  Een afdeling voor cliënten jonger dan 60 jaar die behoefte hebben aan prikkels en waar aandacht is voor groepsdynamiek. Deze afdeling heeft een huiskamer.
   
 • Buitenhaven
  Een afdeling voor cliënten ouder dan 60 jaar, die behoefte hebben aan prikkels, waar balans wordt geboden in inspanning en rust, individueel of in de groep. Deze afdeling heeft een huiskamer.

Zorgplan afgestemd op uw behoeften

De behoefte aan zorg en ondersteuning verschilt per cliënt, per omstandigheden en per levensfase. Wij maken daarom een zorgplan op maat, afgestemd op uw wensen en behoeften. Dit doen wij samen met alle betrokken behandelaren, zoals de eerst verantwoordelijk verzorgende, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de psycholoog. Ook specialisten van het ziekenhuis of van andere zorginstellingen betrekken wij als dat nodig is. Uw zorgplan bespreken we op regelmatige basis met elkaar tijdens een multidisciplinair overleg. Zo krijgt u zorg op maat en blijven uw zorgverleners goed op de hoogte.

Kosten

De kosten van het verblijf op onze afdeling word betaald vanuit de Wlz, indien er een indicatie voor een zorgzwaartepakket 7 of 8 is. Cliënten betalen wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van de financiële situatie. Deze bijdrage wordt geïncasseerd door het CAK (www.cak.nl).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de gespecialiseerde afdelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel? Neemt u dan contact op met ons Servicebureau via telefoon (070) 306 91 70.

De medewerkers van ons Servicebureau staan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur voor u klaar. U kunt ook altijd mailen naar servicebureau@respectzorg.nl.

Meer informatie over de tarieven en zorgindicatie vindt u hier.

Deel deze pagina