Corona

Niet aangeboren hersensletsel

In onze visie op zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) geloven wij dat u voldoende mogelijkheden heeft om zelf keuzes te maken. Door met aandacht naar uw wensen en behoeften te luisteren, zorgen wij ervoor dat u zo veel mogelijk kunt blijven doen wat u gewend bent. De regie blijft zoveel mogelijk in uw handen. Uiteraard helpen wij u graag met de dingen die u niet meer zelf kunt. Wij verlenen u graag passende respectvolle zorg met als doel de best mogelijke kwaliteit van uw leven in een prettige en passende omgeving. Iedere cliënt wordt als individu gezien en gerespecteerd in wat hij vindt, voelt en wil.

Bij Respect locatie Bosch en Duin hebben we drie gespecialiseerde afdelingen voor mensen van 30 jaar en ouder die door een aandoening niet thuis kunnen wonen. De afdelingen zijn er voor mensen met een voorgeschiedenis van een event (bijvoorbeeld CVA, MS) met invloed op cerebraal functioneren, voor mensen met probleemgedrag, die qua ernst of intensiteit niet op een reguliere zorgafdeling kunnen wonen of voor mensen met neurocognitieve stoornissen .

Wanneer u vanwege deze aandoeningen in een relatief jonge levensfase bij ons komt wonen zijn omstandigheden en behoeften anders dan die van onze oudere bewoners. Hier sluiten wij op aan bij onze dienst- en zorgverlening. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden. We gaan niet uit van wat u niet kunt, maar van wat u nog wel kan. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk zelfstandig blijven functioneren met de hoogst haalbare kwaliteit van leven. We stellen een op maat gemaakt zorgplan samen waarbij we de verschillende zorgdisciplines betrekken. In uw zorgteam zit bijvoorbeeld de eerste verantwoordelijke verzorgende, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een arts en een psycholoog. Ook andere specialismes of zelfs ziekenhuizen en instellingen betrekken we indien nodig. We bespreken uw zorg plan op regelmatige basis tijdens multidisciplinair overleg. Zo krijgt u zorg op maat en blijven uw zorgverleners goed op de hoogte.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over tijdelijk of permanent wonen op onze NAH-afdeling? Neem dan contact op met ons servicebureau.

Meer informatie over de tarieven en zorgindicatie vindt u hier.

Deel deze pagina