Corona

Cliëntenraad Quintus/Zeewinde

Een cliëntenraad heeft onder andere de taak de medezeggenschap van cliënten in de zorg te bevorderen en te bewaken. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. Als cliënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan dan via de cliëntenraad.

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn o.a.:

 • Recht op informatie: de zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
 • Recht op overleg: de cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.
 • Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.
 • Recht op instemming: de cliëntenraad heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld: het kwaliteitsplan, bezoekregeling, huisregels, verhuisplan.
   

De cliëntenraad Quintus/Zeewinde

Clientenraad QSZW

Wat betekent dat voor u

Elke cliënt is uniek en heeft zijn of haar eigen vragen. Deze kunnen gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, een respectvolle bejegening, het hebben van een veilige en vertrouwde plek met voldoende privacy of bijvoorbeeld over sociale contacten met anderen. Iedereen heeft recht op een goed antwoord op deze vragen. Eén van de taken van de cliëntenraad is dan ook de individuele zeggenschap van de cliënten te bevorderen.

Gemeenschappelijke vragen

Vaak komen vragen, wensen of behoeftes van verschillende cliënten met elkaar overeen. Bijvoorbeeld als het gaat over kwaliteit van de zorg, veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne of over de activiteiten. Als het gaat over deze gemeenschappelijke vragen, wensen en behoeftes behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. Samen sta je immers sterk!

Interesse om lid te worden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad is momenteel weer op zoek naar nieuwe leden. De voorzitter heeft na vele jaren afscheid genomen en daarom zijn we ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Zaterdagochtend 25 juni is er een ontmoetingsbijeenkomst in Bosch en Duin.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de cliënten van Quintus en Zeewinde. In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). Voor deze vertegenwoordigers is het belangrijk dat ze regelmatig in de instelling zijn en de dagelijkse gang van zaken meemaken.

De huidige samenstelling is als volgt:

 • Renso Vonk (voorzitter tot april 2022)
 • Maritza van Assen (vice voorzitter)
 • Liesbeth Wijnvoord-Plugge - niet op foto
 • Ans Vleugels-Merx
 • Dorothee van der Donk (tot april 2022)
 • Vacature (Quintus)

Cliëntenraad QSZW

Clientenraad QSZW

Wilt u contact met de cliëntenraad?

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. Zij houden daarom ontmoeting of mantelzorgbijeenkomsten, cliëntenraadplegingen via WhatsApp-groepen specifiek voor Quintus en ZeeWinde of brengen af en toe spontaan een bezoek aan cliënten in Quintus en ZeeWinde. 

De cliëntenraad overlegt op donderdag. In 2022: 13 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 30 juni, 13 oktober, 10 november en 8 december. 

De cliëntenraad Quintus/ZeeWinde is telefonisch bereikbaar via de onafhankelijk ambtelijk secretaris: 06 83 88 93 26. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met alle leden van de cliëntenraad via email  clientenraad_QS/ZW@respectzorg.nl 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt april 2022

Jaaroverzicht 2021

Deel deze pagina