Corona

Cliëntenraad Quintus/Zeewinde

Een cliëntenraad heeft onder andere de taak de medezeggenschap van cliënten in de zorg te bevorderen en te bewaken. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. Als cliënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan dan via de cliëntenraad.

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn o.a.:

 • Recht op informatie: de zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
 • Recht op overleg: de cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.
 • Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.
 • Recht op instemming: de cliëntenraad heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld: het kwaliteitsplan, bezoekregeling, huisregels, verhuisplan.

 

Wat betekent dat voor u

Elke cliënt is uniek en heeft zijn of haar eigen vragen. Deze kunnen gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, een respectvolle bejegening, het hebben van een veilige en vertrouwde plek met voldoende privacy of bijvoorbeeld over sociale contacten met anderen. Iedereen heeft recht op een goed antwoord op deze vragen. Eén van de taken van de cliëntenraad is dan ook de individuele zeggenschap van de cliënten te bevorderen.

Gemeenschappelijke vragen

Vaak komen vragen, wensen of behoeftes van verschillende cliënten met elkaar overeen. Bijvoorbeeld als het gaat over kwaliteit van de maaltijden, veiligheid, gezondheid of over hygiëne of over ontspanningsactiviteiten. Als het gaat over deze gemeenschappelijke vragen, wensen en behoeftes behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. Samen sta je immers sterk!

Interesse om lid te worden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad is momenteel weer op zoek naar cliënten of mantelzorgers die zitting willen nemen in de cliëntenraad. Er zijn raadsleden met een betrokkenheid met Zeewinde maar met name mantelzorgers of betrokkenen vanuit Quintus worden gevraagd om contact op te nemen.

De cliëntenraad Quintus/Zeewinde

Clientenraad QSZW

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de cliënten van Quintus en Zeewinde. In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). Voor deze vertegenwoordigers is het belangrijk dat ze regelmatig in de instelling zijn en de dagelijkse gang van zaken meemaken.

De huidige samenstelling is als volgt:

 • Renso Vonk (voorzitter)
 • Maritza van Assen (vice voorzitter)
 • Liesbeth Wijnvoord-Plugge - niet op foto
 • Ans Vleugels-Merx
 • Dorothee van der Donk
 • Joke de Wit  (neemt afscheid dec. 2021)
 • Vacature (Quintus)

Cliëntenraad QSZW

Clientenraad QSZW

Wilt u contact met de cliëntenraad?

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. Zij houden daarom ontmoeting of mantelzorgbijeenkomsten, cliëntenraadplegingen via WhatsApp-groepen specifiek voor Quintus en ZeeWinde of brengen af en toe spontaan een bezoek aan cliënten in Quintus en ZeeWinde. 

De cliëntenraad Quintus/ZeeWinde is telefonisch bereikbaar via de onafhankelijk ambtelijk secretaris: 06 83 88 93 26. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met alle leden van de cliëntenraad via email  clientenraad_QS/ZW@respectzorg.nl

Deel deze pagina