Corona

Cliëntenraad Het Uiterjoon

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Het Uiterjoon. Een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor een zorginstelling. Bewoners hebben zo de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat voor de cliënten belangrijk is. De cliëntenraad komt ongeveer zeven keer per jaar voor onderling beraad bij elkaar. Daarnaast vindt - eveneens zo'n zeven keer per jaar - een overlegvergadering plaats met de manager extramurale zorg.

Naast de ‘lokale’ cliëntenraad heeft Respect ook een centrale cliëntenraad, die adviseert over zaken die alle cliënten van Respect aangaan. De voorzitters en secretarissen van alle lokale cliëntenraden van Respect maken hier deel van uit. De Raad van Bestuur van Respect voert het overleg met de centrale cliëntenraad.

Etage-overleg

Regelmatig houdt de cliëntenraad van Het Uiterjoon ‘etage-overleg’. Dat wil zeggen dat de cliëntenraad per (deel van een) etage bewoners uitnodigt om onder het genot van koffie en koek met elkaar te praten over hoe alles hier reilt en zeilt.

De cliëntenraad doet zijn uiterste best om daar waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Wie kunnen zitting nemen in de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Het Uiterjoon heeft meerdere zetels. Cliënten die de belangen van de cliënten van Het Uiterjoon willen behartigen, kunnen zich aanmelden om in de cliëntenraad zitting te nemen, als daar op plek voor is.

Omdat het voor cliënten soms moeilijk is zelf in de cliëntenraad zitting te nemen, kunnen ook vertegenwoordigers van hen, bijvoorbeeld familieleden, dat doen. Natuurlijk is het noodzakelijk dat deze niet-cliënten de (leef)situatie in Het Uiterjoon of de thuissituatie kennen. Want zij moeten de cliënten wel goed kunnen vertegenwoordigen.

Uw vertegenwoordigers

De cliëntenraadsleden van Het Uiterjoon zijn:

  • Wolfgang Nanninga (voorzitter)
  • Channah de Jong-Siegrest
  • Jan de Mos
  • Marian van den Broek-Laro

Contact

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. De leden van de cliëntenraad zijn daarom zo mogelijk aanwezig bij cliëntbijeenkomsten. Onder meer informele contacten met cliënten en familieleden dragen ertoe bij dat de cliëntenraad weet wat de achterban belangrijk vindt.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? De leden van de raad zijn graag bereid u nader te informeren.

Deel deze pagina