Corona

Cliëntenraad Bosch en Duin

Respect bestaat uit de locaties Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon, Zeewinde en Respect Thuiszorg. Alle locaties hebben een eigen cliëntenraad. Op deze pagina vindt u meer informatie over de cliëntenraad van Bosch en Duin.

De cliëntenraad Bosch en Duin

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Bosch en Duin. Niet alleen de bewoners van Bosch en Duin, maar ook de bezoekers van de deeltijdbehandeling en de cliënten die tijdelijk verblijven in Bosch en Duin zoals op de revalidatieafdeling. Via de cliëntenraad krijgen al deze ‘klanten’ van Bosch en Duin de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken binnen Bosch en Duin. De cliëntenraad is de spreekbuis voor de cliënten en probeert een brug te slaan tussen hen en de organisatie.

Bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van Bosch en Duin van belang zijn: de recreatiemogelijkheden, de maaltijden, de benoeming van leidinggevenden, de kwaliteit van zorg, enzovoorts. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Werkzaamheden van de cliëntenraad

Bosch en Duin heeft een actieve cliëntenraad. De cliëntenraad komt maandelijks bijeen. De vergaderingen zijn altijd openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen die in Bosch en Duin woont of daar op andere wijze direct mee te maken heeft van harte welkom is om mee te praten.

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de (zorg)managers.

Er wordt gesproken over zaken die de zorg, de behandeling, het wonen en verblijven in Bosch en Duin betreffen. Verder zijn er meerdere keren per jaar bijeenkomsten van de Centrale Cliëntenraad van Respect. Twee leden van de cliëntenraad van Bosch en Duin nemen hieraan deel. De Centrale Cliëntenraad adviseert met name over locatie overstijgende zaken die de cliënten betreffen. Ook wordt er regelmatig overleg gevoerd met het LOC, het Landelijk overlegorgaan cliëntenraden.

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er onder de bewoners en cliënten leeft. De leden van de cliëntenraad zijn daarom regelmatig aanwezig bij bewoners-/familiebijeenkomsten. Zij komen regelmatig koffie drinken op de afdeling. Informele contacten met bewoners en familieleden dragen ertoe bij dat de cliëntenraad weet wat de ‘achterban’ belangrijk vindt.

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de cliënten van Bosch en Duin. In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). De huidige samenstelling van de cliëntenraad Bosch en Duin is als volgt:
 

  • Cees Roeleveld
  • Lenie de Vries
  • Catharina Boon
  • Chris Verbrugge
  • Dorothee van der Donk
  • Eline Moerenhout
  • Rinus van der Toorn 

Bereikbaarheid

De cliëntenraad is bereikbaar via het adres van Respect. U kunt een brief sturen t.a.v. de Cliëntenraad Bosch en Duin, Postbus 84050, 2508 AB Den Haag. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad via clientenraadbd@respectzorg.nl.

Deel deze pagina