Corona

Cliëntenraad Bosch en Duin

Respect bestaat uit de locaties Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon, Zeewinde en Respect Wijkzorg. Alle locaties hebben een eigen cliëntenraad. Op deze pagina vindt u meer informatie over de cliëntenraad van Bosch en Duin.

Cliëntenraad Bosch en Duin

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de cliënten van Bosch en Duin. In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). De huidige samenstelling van de cliëntenraad Bosch en Duin is als volgt:

  • Chris Verbrugge (voorzitter)
  • Catharina Boon (vice voorzitter en vertegenwoordiging CCR)
  • Lenie de Vries
  • Kees Roeleveld
  • Rinus van der Toorn

Overleg van de cliëntenraad:

In 2022 overlegt de CR B&D op woensdag, eerst onderling en aansluitend met het management.
Op de volgende data: 5 januari, 16 februari, 30 maart (verplaatst naar 13 april), 25 mei (vervallen), 8 juni, 14 september en 23 november 2022

Bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van Bosch en Duin van belang zijn: de recreatiemogelijkheden, de maaltijden, de benoeming van leidinggevenden, de kwaliteit van zorg, enzovoorts. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Werkzaamheden van de cliëntenraad

Bosch en Duin heeft een actieve cliëntenraad. Minimaal zes keer per jaar vergadert de cliëntenraad met het management. Ter voorbereiding op deze overleggen komt de cliëntenraad zelf ook zes keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn altijd openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen die in Bosch en Duin woont of daar op andere wijze direct mee te maken heeft van harte welkom is om mee te praten. Er wordt gesproken over zaken die de zorg, de behandeling, het wonen en verblijven in Bosch en Duin betreffen.

De Centrale Cliëntenraad CCR adviseert met name over locatie overstijgende zaken die de cliënten betreffen. Vanuit de cliëntenraad Bosch en Duin neemt een vertegenwoordiger, Catharina Boon, deel aan de CCR vergaderingen. 

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er onder de bewoners en cliënten leeft. De leden van de cliëntenraad zijn daarom vaak aanwezig bij bewoners-/familiebijeenkomsten. Zij komen ook wel koffie drinken op de afdeling. Informele contacten met bewoners en familieleden dragen ertoe bij dat de cliëntenraad weet wat de ‘achterban’ belangrijk vindt. 

Clientenraad Bosch en Duin

Cliëntenraad Bosch en Duin

Bereikbaarheid

De cliëntenraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Mirjam Kleijweg, zij is bereikbaar per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83 88 93 26. Indien u geen mail of internet mogelijkheden heeft kunt u ook een brief sturen t.a.v. de Cliëntenraad Bosch en Duin, Postbus 84050, 2508 AB Den Haag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van de cliëntenraad via e-mail clientenraadbd@respectzorg.nl
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt april 2022

Deel deze pagina