Corona

Centrale Cliëntenraad

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van Respect van belang zijn: de recreatie, de maaltijden, de benoeming van een nieuwe manager, de kwaliteit van de zorg, enzovoorts. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. De raad heeft dus wettelijke bevoegdheden.

Via de cliëntenraad hebben cliënten de kans mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. In de raad kunnen zowel cliënten zelf als hun vertegenwoordigers (familie, vrijwilligers) zitting hebben.

Clientenraad

Centrale Cliëntenraad

Respect heeft een Centrale Cliëntenraad, die adviseert over zaken die voor alle cliënten van Respect gelden, en lokale cliëntenraden in Bosch en Duin, Het Uiterjoon, Quintus en ZeeWinde. Vanuit iedere lokale cliëntenraad van Respect maakt een afgevaardigde deel uit van de Centrale Cliëntenraad.

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Luttik (onafhankelijk voorzitter)
  • Mevrouw Boon
  • Mevrouw Van der Donk
  • Mevrouw Adrie van den Hoek
  • De heer Nanninga
  • De heer Vonk

Deel deze pagina