Corona

Centrale Cliëntenraad

Respect heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) en vijf lokale raden.

De Centrale Cliënten Raad (CCR) komt op voor het welzijn en de belangen van alle cliënten (en hun naasten). CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van alle locaties waarvoor de vertegenwoordigde cliëntenraden zijn ingesteld en is hun vertegenwoordiging naar de Raad van Bestuur waarmee periodiek wordt overlegd.

Vanuit de vijf lokale raden heeft een afgevaardigde zitting in de CCR. De CCR kent daarnaast een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk ondersteuner.

De CCR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten die Respect in zijn geheel betreffen. Het gaat hierbij om onderwerpen die de belangen van locaties overstijgen. Zij oefent invloed uit op de besluitvorming van de instelling. Behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg, welzijn  en veiligheid staan daarbij voorop. Dit doet de centrale cliëntenraad door samen met de vijf lokale cliëntenraden te kijken en luisteren naar cliënten en naasten en het bestuur te adviseren.

Clientenraad

Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad

De huidige samenstelling van de CCR is als volgt:

  • Catharina Boon
  • Dorothee van der Donk
  • Adrie van den Hoek
  • Annemarie Klootwijk (onafhankelijk ambtelijk secretaris)
  • Bart Luttik (onafhankelijk voorzitter)
  • Wolfgang Nanninga
  • Renso Vonk
Centrale Cliëntenraad

Bereikbaarheid

De CCR is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Annemarie Klootwijk. Zij is bereikbaar per e-mail via a.klootwijk@respectzorg.nl of telefonisch op maandag, dinsdag- en woensdagochtend via 06-57 50 19 51. Indien u geen mail of internet mogelijkheden heeft kunt u ook een brief sturen t.a.v. de Centrale Cliëntenraad, Postbus 84050, 2508 AB Den Haag.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van de cliëntenraad via e-mail centraleclientenraad@respectzorg.nl.

Deel deze pagina