Corona

Start externe kwaliteitsaudit op 2 september

27-08-2020

Respect laat zich jaarlijks door een onafhankelijke instantie – Stichting Perspekt – toetsen op de kwaliteit van zorg. Dit wordt een externe audit genoemd. Aan de hand van bijvoorbeeld verhalen van cliënten en medewerkers, beelden, teksten en video’s wordt gekeken naar de dagelijkse praktijk. De manier van werken aan kwaliteit wordt gevolgd over een langere periode. Wat wij vooral willen laten zien, is hoe wij in gezamenlijkheid – cliënten, naasten, cliëntenraden, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen – werken aan goede kwaliteit.

groepje

Op woensdag 2 september aanstaande start de audit voor de zorg die Respect biedt aan thuiswonende cliënten en op donderdag 3 september aan cliënten die in een van de woonzorglocaties van Respect wonen. De audit wordt aan het einde van het jaar afgerond.

gebouwen

In de komende drie maanden lopen er dan ook een aantal (zogenaamde) auditoren van Stichting Perspekt rond in de organisatie. U kunt hen dus tegenkomen. Mogelijk verleent u zelf medewerking aan de audit. Deze medewerking is dan aangekondigd en altijd met uw toestemming. Uiteraard ontvangt u dan vooraf meer informatie.

gesprek

Wij gaan de audit met vertrouwen tegemoet en hebben er zin in, u ook?

 

  • Omdat kwaliteit nu eenmaal van ons allemaal is! 

 

Heeft u vragen of suggesties, meld dat dan gerust bij een van de medewerkers. Dan zorgen zij dat uw vraag wordt beantwoord.

Deel deze pagina