Corona

Prezo Keurmerk voor Hospice Scheveningen

14-12-2017

Het Hospice Scheveningen, de palliatieve unit van Bosch en Duin en onderdeel van Respect Zorggroep, is onlangs voorgedragen voor het Prezo-keurmerk Hospicezorg.

Prezo Hospicezorg bevat diverse prestaties gericht op de zorg, ondersteuning en begeleiding aan de cliënt en diens naasten, geleverd door medewerkers, vrijwilligers en de organisatie. Daarbij gaat het om het denken vanuit de uitkomsten voor de cliënten en de behoeften die zij hebben in de stervensfase. In november heeft een Prezo-audit plaatsgevonden waarbij getoetst is of de geleverde prestaties (voldoende) bijdragen aan de ervaringen en uitkomsten van zorg van cliënten en hun naasten. Het hospice voldoet aan alle 18 prestaties en heeft daarmee het Prezo-keurmerk behaald. Een heel mooi resultaat!

Anita Rip, hoofd Hospice Scheveningen: "We zijn enorm trots op het behaalde resultaat! We zetten ons dag en nacht in voor onze cliënten en hun naasten en het Prezo-keurmerk is een waardevolle bekroning en laat zien dat we goed bezig zijn. Maar ondanks het behalen van het keurmerk, blijven we natuurlijk bezig om te kijken hoe we het nog beter kunnen doen."

Deel deze pagina