Corona

Bij coronaverdenking of -besmetting

21-04-2020

Binnen onze locaties  en de thuiszorgteams hebben wij - zoals vele zorginstellingen - te maken met verdenkingen van, en besmettingen met het COVID-19 virus. Om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, werken wij met protocollen die zijn afgeleid van de RIVM-richtlijnen en het beleid van GGD regio Den Haag. Ons doel is en blijft goede zorg aan onze cliënten verlenen en een veilige werkomgeving bieden voor onze medewerkers. Iedereen die bij Respect werkt of onze locaties bezoekt, draagt verplicht een chirurgisch mondneusmasker.

Thuiszorg

Bij thuiszorgcliënten die symptomen hebben die verband kunnen houden met corona, gebruiken onze medewerkers extra persoonsbeschermende middelen. Deze thuiszorgcliënten wordt geadviseerd meteen contact op te nemen met hun huisarts. Indien blijkt dat er sprake is van een (mogelijke) besmetting, wordt de zorg overgenomen door een speciaal coronateam van Respect. En is er geen sprake van een (mogelijke) besmetting, dan blijft de zorg in handen van de thuiszorgmedewerkers zoals dat al het geval was.

Onze woonzorglocaties

Voor onze cliënten die verblijven in een van onze verzorgings- of verpleeghuizen geldt dat bij coronagerelateerde symptomen in overleg met de arts de betreffende cliënt wordt getest op het coronavirus. In geval deze test positief is (en de cliënt dus besmet is), wordt deze cliënt verder verzorgd op de speciale Corona Afdeling door medewerkers die persoonsbeschermende middelen dragen. De familie wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht alsook de medewerkers van de afdeling. Daarnaast informeren wij de eerste contactpersonen van de andere cliënten op de betreffende afdeling. Deze afdeling wordt geïsoleerd en bij symptomen worden medewerkers en andere cliënten getest. Verdachte cliënten worden op hun eigen afdeling geïsoleerd verpleegd/verzorgd. Is er geen sprake van besmetting, dan blijft de cliënt op de afdeling waar hij/zij al was.

Deel deze pagina